Wie/Wat is ZHBM?

Wie/Wat is ZHBM?

De ZHBM telt 238 aangesloten muziekverenigingen. De ZHBM is landelijk aangesloten bij de KNMO.

De activiteiten bestaan uit:

  1. Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden tegenover alle instanties, waar zulks gewenst voorkomt
  2. Het bevorderen van de bloei van de aangesloten verenigingen
  3. Het bevorderen van een goede samenwerking met een landelijke koepelorganisatie
  4. Het (doen) organiseren van concoursen
  5. Het bevorderen van scholing en muzikale vorming van de leden en leerlingen van de aangesloten verenigingen

Wie is wie?

Voorzitter
Image Description

Vacant

Email: voorzitter@zhbm.nl

Vice-Voorzitter
Image Description

Johan Jansen

Email: jansjhn@planet.nl

Tel.: 06-51296221

Penningmeester
Image Description

Vacant

Email: penningmeester@zhbm.nl

Secretaris
Image Description

Paul Ketting

Email: secretaris@zhbm.nl

Tel.: 06-14393492

Algemeen Bestuurslid / Examens
Image Description

Karel Metselaar

Email: examens@zhbm.nl

Tel.: 06-12290585

Algemeen bestuurslid MTC
Image Description

Bert Busch

Email: twirl@zhbm.nl

Tel.: 06-43875051

Jubilea
Image Description

Paul Ketting

Email: jubilea@zhbm.nl

Algemeen bestuurslid
Image Description

Vacant

Email: Bestuur@zhbm.nl

Statuten en huishoudelijk reglement

Hier kun u de statuten en het huishoudelijk reglement gemakkelijk online bekijken of printen!

Lidmaatschap

Wilt uw vereniging lid worden van de ZHBM dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Contributie

De contributiekosten zijn als volgt:

Totaal komt het op het volgende uit:

Per spelend lid wordt 10,85 gerekend
Per niet spelend lid wordt 5,15 gerekend.

Dit is als volgt opgebouwd:

Buma-kosten per lid is 5,70
Contributie ZHBM per lid is 1,50
Contributie KNMO (inclusief Klankwijzer) per lid is 3,65

 

Een rekenvoorbeeld:

Vereniging heeft 34 spelende leden en daarnaast 7 niet spelende leden.

Totaal kosten:

34 * 5,70 = 193,80
41 * 1,50 = 61,50
41 * 3,65 = 149, 65