Overzicht jubilarissen

Overzicht jubilarissen

Op deze pagina's willen wij alle jubilarissen graag nog een keer bij naam noemen. Voorheen stonden deze alleen in het bondsblad van de KNMO, tenminste alleen de hogere jaren.

Op deze overzichten staan alle jubilarissen van 12,5 jaar tot aan 80 jaar. De verenigingsnamen waren de namen van de toen bestaande verenigingen.

 Heeft u ook een jubilaris?

Insignes aanvragen