Examens

Examens

Theorie-examens

Voor de theorie-examens werkt de ZHBM samen met Muziek Examen Plein. De ZHBM organiseert en faciliteert de examens en Muziek Examen Plein levert de examens.

Naast de examens heeft Muziek Examen Plein ook een leeromgeving, waar de theorie geleerd kan worden, en een trainingsomgeving, waar geoefend kan worden voor het examen. Hierdoor is het mogelijk dat een kandidaat zich geheel zelfstandig voorbereidt op het examen. U kunt deze omgevingen ook gebruiken als aanvulling op uw eigen theorielessen. Meer informatie kunt u vinden op de site van Muziek Examen Plein. Daar vindt u ook de tarieven.

De ZHBM heeft 25 tablets aangeschaft die ingericht zijn voor de examens. Per sessie kunnen wij dus niet meer dan 25 kandidaten examen laten doen (een optimaal aantal is 20). Meer dan in voorgaande jaren betekent dit dat er meerdere sessies nodig zullen zijn. De indeling voor een sessie gebeurt op vereniging.

Oortjes/koptelefoons

De oortjes/koptelefoons die nodig zijn om het examen af te kunnen leggen, moeten de kandidaten (voor de hygiëne) zelf meebrengen. Dit moeten bedrade oortjes/koptelefoons zijn. Bluetooth oortjes/koptelefoons zijn niet toegestaan.

Bepaling van het cijfer

Het eindcijfer is niet het gemiddelde van de drie cijfers voor de rubrieken. Een gemiddeld examen bestaat uit ongeveer 75% theorievragen, 18% luistervragen en 7% receptieve vorming vragen. De cijfers voor de drie rubrieken worden bepaald door deze vragen. Het eindcijfer wordt bepaald door te kijken naar het totaal aantal te behalen punten. Dit cijfer wordt uitgerekend door Muziek Examen Plein en afgerond op hele en halve punten volgens de daarvoor geldende afrondnormering.

Een voorbeeld:

Een kandidaat kan voor een examen in totaal 100 punten, halen als volgt verdeelt:

Rubriek 1.1   75 punten, hiervan haalt de kandidaat 65 punten. Dit levert voor dit onderdeel een 8,7 op.

Rubriek 1.2   18 punten, 5 fouten wat een 7, 2 geeft.

Rubriek 1.3   6 punten, met 1 fout geeft dat een 8,6.

In totaal heeft de kandidaat 84 punten gehaald, wat dan voor rubriek 1 een 8,4 als eindcijfer oplevert (8,7 * 0,75 + 7,2 * 0,18 + 8,6 * 0,07 = 8,4 ), afgerond een 8,5.   

Raampleerlannen

Raamleerplannen kunt u bestellen bij het “Landelijk Kennisinstituut Cultuur en amateurkunst”. Er is zowel een gedrukte als een pdf-versie beschikbaar.

Hier vindt u de raamleerplannen voor slagwerk en voor blaasinstrumenten.

Tarieven

 De kosten voor de examens zijn als volgt:

Fase A B C D
Theorie €12,50 €12,50 €12,50 €12,50
Praktijk blaasinstrumenten €30,00 €30,00 €35,00 €35,00 *
Som-module verplicht ** €14,00 €14,00 €14,00 €14,00
Som-module keuze ** €11,50 €11,50 €11,50 €11,50

 

* Als er voor gekozen wordt een D-examen in recitalvorm te doen, b.v. bij de vereniging tijdens een concert, dan zal daar een bedrag voor gerekend worden dat kostendekkend is.

** Als er voor gekozen wordt om het praktijk slagwerkexamen in één keer te doen (een verplichte module en minimaal twee keuzemodules), dan wordt het tarief voor blaasinstrumenten berekend. 

Mededelingen

LET OP:

Gebruik voor het betalen van de examengelden uitsluitend het volgende banknummer: NL94 INGB 0002 5976 37. Hierdoor voorkomt u dat u ten onrechte aangemerkt wordt als niet betaler.

En vermeld ook altijd het notanummer bij uw betaling!