ZHBM

20 april 2019

Concours/festival voor solisten en kleine ensembles, blazers en slagwerkers

Waar: Studio Oosterman - Noordeinde 62 in Aarlanderveen

Op zaterdag 20 april 2019 organiseert muziekvereniging DSS het solistenconcours van de Zuid-Hollandse Bond van Muziekverenigingen. Aan dit evenement kunnen zowel blazers als slagwerkers meedoen. Je kunt je opgeven als solist, maar als je met z’n tweeën wilt spelen of wilt optreden als klein ensemble, ook dan ben je van harte welkom. Het solistenconcours vindt plaats in Studio Oosterman in Aarlanderveen.  Uit de winnaars worden de afgevaardigden geselecteerd die mogen deelnemen aan de Nederlands Kampioenschappen slagwerkers of blazers. Geschikt repertoire kun je uitzoeken op de website van het Repertoire Informatie Centrum: www.repertoireinformatiecentrum.nl

Het is dit jaar ook mogelijk om je als festival deelnemer in te schrijven. Een festivaldeelnemer krijgt een beoordeling van zijn/haar optreden en adviezen waaraan de muzikant(en) kan/kunnen gaan werken. Op deze manier kunnen muzikanten zonder de druk van het concours deelnemen en ervaren hoe een solistenconcours in z’n werk gaat.

Deelnemers kunnen zich opgeven door het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en dit voor 1 april 2019 te verzenden naar: secretaris@doorsamenwerkingsterk.nl

Dit e-mailadres kan ook worden gebruikt voor het stellen van vragen.

TOELICHTING BIJ WEDSTRIJDEN VOOR SOLISTEN EN KLEINE ENSEMBLES 2019

Het Reglement concoursen  voor Solisten en Ensembles, geldig vanaf schooljaar 2017/2018, is van toepassing. Dit reglement is te vinden op de website van de KNMO. Hieronder volgt een korte toelichting op de inschrijving:

Categorieën

De solisten en ensembles worden onderverdeeld in de categorieën:

 1. Amateurmuzikanten, solisten en ensembles

Secties:

De solisten en ensembles worden onderverdeeld in de secties:

 1. Blazers;
 2. Slagwerkers

Divisies:

Deelname aan een concours kan geschieden in:

 • festivaldeelnemer*
 • jeugddivisie (t/m 12 jaar)** –
 • vijfde divisie
 • vierde divisie
 • derde divisie
 • tweede divisie
 • eerste divisie; onderverdeeld in de categorieën amateurmuzikanten en conservatoriumstudenten

*             Een festivaldeelnemer krijgt een beoordeling van zijn/haar optreden en adviezen waaraan de muzikant(en) kan/kunnen gaan werken.

**          Begeleiding met gebruik van CD in de jeugddivisie is toegestaan, echter  niet op het NK!

De definitieve indeling geschiedt door de plaatselijke organisatie.

Het inschrijfgeld, te weten:   

€ 15,00 voor een solist

€ 20,00 voor een duo

€ 25,00 voor een trio

€ 30,00 voor een kwartet

€ 40,00 voor ensembles (maximaal bedrag)

dient u over te maken  banknummer: NL 56 RABO 0153 7649 02.

t.n.v. ZHBM

Uw inschrijfformulier dient u te zenden aan: Zie adres aan de onderzijde van het inschrijfformulier

Bij eventueel afmelden blijft het inschrijfgeld aan de organiserende vereniging verschuldigd.

De inschrijving sluit op 1 april 2019 of zoveel eerder als volgeboekt.

Repertoire en partituren

Het is toegestaan dat deelnemers een werk uitvoeren dat niet in het geldende repertorium voorkomt. In dat geval dienen blaasmuzikanten de partituur/pianopartij van het uit te voeren werk tenminste twaalf  weken vóór de concoursdatum ter beoordeling

te worden gezonden aan Repertoire Informatie Centrum (RIC) Postbus 9052,  6800 GR Arnhem.

Slagwerkmuzikanten dienen de partituur/pianopartij van het uit te voeren werk tenminste twaalf  weken vóór de concoursdatum ter beoordeling te worden gezonden aan het KNMO-bureau, Ganzenmarkt 6, 3512 GD, Utrecht.

Uitvoering van het voorgelegde werk is eerst toegestaan nadat is bepaald dat het voorgelegde werk qua bezetting en moeilijkheidsgraad past bij de sectie en de divisie waarin de solist of het ensemble deelneemt aan het concours.

Het uitvoeren van een deel (of delen) uit een meerdelig muziekwerk is toegestaan, mits dit afzonderlijke deel (of afzonderlijke delen) als zodanig is (zijn) ingeschaald en goedgekeurd.

De partituren worden door de organisatoren ingenomen en na het optreden  teruggeven.

HET GEBRUIK VAN FOTOKOPIEËN IS BIJ WET VERBODEN!!!!!

U dient zelf te zorgen voor een pianist.

U dient uw te spelen werk te kiezen uit:

 • het repertorium voor solisten- en ensemblewedstrijden Harmonie- Fanfare - Brassband inclusief concert-slagwerk.
 • het repertorium van muziekwerken voor solisten en ensembles t.b.v. drum- en showband muzikanten.
 • voor de jeugddivisie geldt dit niet, er kan naar eigen keuze een werk worden uitgevoerd.
 • ensembles in de jeugddivisie bestaande uit meer dan 2 muzikanten mogen door een dirigent worden ondersteund, niet op het NK!
 • Voor festival deelnemers geldt, dat naar eigen keuze een werk kan worden uitgevoerd.

Alle actuele repertoria zijn te vinden op de KNMO-website (www.knmo.nl)

Privacy policy

In de privacy-policy van de KNMO is na te lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan ons worden toevertrouwd bij het invullen van het inschrijfformulier.