Wie/Wat is ZHBM?

Wat is ZHBM?

De ZHBM telt 238 aangesloten muziekverenigingen. De ZHBM is landelijk aangesloten bij de KNMO.

De activiteiten bestaan uit:

  1. Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de leden tegenover alle instanties, waar zulks gewenst voorkomt;
  2. Het bevorderen van de bloei van de aangesloten verenigingen;
  3. Het bevorderen van een goede samenwerking met een landelijke koepelorganisatie;
  4. Het (doen) organiseren van concoursen;
  5. Het bevorderen van scholing en muzikale vorming van de leden en leerlingen van de aangesloten verenigingen.

Wie is wie?

Voorzitter

Vacant (tijdelijk ingevuld door de Vice-voorzitter)

Vice-voorzitter

Johan Jansen
Email: jansjhn[at]planet.nl
Tel: 06-51296221

Secretaris

Adrie Tieleman
Email: secretaris[at]zhbm.nl

Penningmeester

Bianca Romberg
Email: penningmeester@zhbm.nl
Tel: 06-42377340

Jubilea / 2e secretaris

Paul Ketting
Email: jubilea@zhbm.nl
Tel: 06-14393492

Examens

Karel Metselaar
Email: examens@zhbm.nl
Tel: 06-12290585

Algemeen bestuurslid

Vacant

Algemeen bestuurslid

Vacant