Raamleerplannen

Nieuwe raamleerplannen

Met ingang van seizoen 2015-2016, 1 september 2015, zal gewerkt gaan worden met nieuwe raamleerplannen voor zowel blaasinstrumenten als slagwerkers. Dit betekent voor slagwerkers die na 1 september 2015 beginnen met de opleiding voor het A-examen, zij dit alleen kunnen doen volgens het zogeheten SOM-raamleerplan. Vervolgens zal elk jaar een volgende fase overgaan naar de SOM-examens, zodat uiterlijk in 2018 voor alle fases uitsluitend nog volgens het SOM-raamleerplan examens afgenomen zullen worden. Kandidaten die al bezig zijn met hun opleiding. Kunnen deze voltooien volgens het oude raamleerplan. De huidige raamleerplannen komen m.i.v. 1 september 2015 te vervallen, met uitzondering van deel 1 (het algemene deel). U kunt de raamleerplannen bestellen bij het “Landelijk Kennisinstituut Cultuur en amateurkunst”. Er is zowel een gedrukte als een pdf-versie beschikbaar.

Afsluiten e-mailadres:

Er zijn nog steeds mensen die de aanmeldingen voor de examens sturen naar het oude e-mailadres van de KNFM (knfmzhexamens@kpnmail.nl). Dit e-mailadres wordt met ingang van 1 januari 2015 niet meer gebruikt en ook niet meer gecontroleerd. Gebruik daarom voor al uw correspondentie over examens (en dus ook uw aanmeldingen) het volgende e-mailadres: examens@zhbm.nl. Als u het oude adres gebruikt, wordt uw aanmelding niet ontvangen en kunnen uw kandidaten ook geen examen doen!