Mededelingen

LET OP:

Gebruik voor het betalen van de examengelden uitsluitend het volgende banknummer: NL94 INGB 0002 5976 37. Hierdoor voorkomt u dat u ten onrechte aangemerkt wordt als niet betaler.