Contributie

De contributiekosten zijn als volgt

Totaal komt het op het volgende uit:

Per spelend lid wordt 10,85 gerekend
Per niet spelend lid wordt 5,15 gerekend.

 

Dit is als volgt opgebouwd:

Buma-kosten per lid is 5,70
Contributie ZHBM per lid is 1,50
Contributie KNMO (inclusief Klankwijzer) per lid is 3,65

 

Een rekenvoorbeeld:

Vereniging heeft 34 spelende leden en daarnaast 7 niet spelende leden.

Totaal kosten:

34 * 5,70 = 193,80

41 * 1,50 = 61,50

41 * 3,65 = 149, 65